Partner

Over Type 1

Type 1 Media is begin 2012 door Joeri Hofman en Philip Klop opgericht ten einde hun 23 jaar gecombineerde (online & marketing) kennis, ervaring en expertise te combineren in een creatief, performance gedreven (digitale) business, e-commerce en media consultancy, die er zeker niet vies van is om gevraagd en ongevraagd nieuwe concepten en business modellen te ontwikkelen, toetsen en (inter)nationaal uit te rollen.

Performance Audit

Wat betaalt u eigenlijk per order ?

Wij brengen de kosten per order van alle kanalen exact in kaart en als we niet in staat zijn die met minimaal 15% te verlagen, dan kost de audit u helemaal niets!

En als wij die 15% wel vinden?

Dan kunt u kiezen uit een tweetal smaken;

1. Een training voor uw mensen aan de hand van het plan van aanpak met direct uitvoerbare actie punten. Je vult dus de ontbrekende kennis aan met de praktijk, die direct leidt tot de lagere kosten per order tegen minimaal gelijk blijvende aantallen orders.

2. U geeft de regie rol aan Type 1. Wij doen de executie en laten ons betalen binnen de overeengekomen target eCPO.

Eigenlijk is het een no brainer. Lees meer >>


VIDEO: Toekomst van interactie design en user experience